Rahulolu on tarkade kivi, mis muudab kullaks kõik mida ta puudutab; vaene mees on sellega rikas, rikas mees on selleta vaene.


OÜ Arve Laev missioon:

Olla oma klientidele usaldusväärseks partneriks raamatupidamise ning finantsarvestuse valdkonnas. Läbi usaldusväärsuse suudame muutuda meie klientidele ainsaks – Sinu Isiklikuks Raamatupidajaks.

OÜ Arve Laev visioon:

Tahame olla oma klientidele Isiklikuks Raamatupidajaks ja oma töötajatele parimaks tööandjaks. Isiklikuks Raamatupidajaks olemine tähendab meile:

- arvestamine kliendi soovidega;

- avatus ja igakülgne koostöö;

- olla alati Sinu lähedal;

 

Meie jaoks on tähtis:

Töötaja rahulolu – mida positiivsemalt on meelestatud töötaja, seda elutervem on ettevõte.

Klientidele koostatava raamatupidamise kvaliteet – meie eesmärk ei ole koostada raamatupidamist paljudele, vaid pigem teha seda kvaliteetselt.

       © Copyright 2007 Arve Laev OÜ Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn, Tel: +372 6 484 434, Fax: +372 6 484 433 E-mail: Arvelaev@arvelaev.eeCMA